Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno

6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (3)

Praktyka i praca – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+

6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT / 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT