5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (3)

7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia outplacementowego

Inkubator sukcesu – promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego

Odmień siebie i wejdź na rynek pracy!