Aktywne włączenie obszaru rewitalizacji w gminie Piszczac – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców

1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej (2)

1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (2)

4.1 Dziedzictwo kulturowe (3)