6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (5)

1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji (1)

Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka

„ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”