Aktywni i świadomi w społeczeństwie.

Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie

Europejskie placówki – innowacyjne metody edukacyjne

Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice