Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji.

Powiatowe Centrum Usług Społecznych

Małopolska Chmura Edukacyjna – ZSO Nr 1 w Tarnowie

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie w obszarach ogólnych: informatyka i matematyka.