10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – Gmina Opole

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – Gmina Brzeg

Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (16)