Zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (3)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (2)

„Twoje kwalifikacje – Twoje możliwości – Twoja przyszłość”