„Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino”

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (2)

7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (2)

RPZP.06.04.00 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo- szkoleniowe