3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski

„Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”

3. Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji, program Brandenburgia-Polska

1. Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Brandenburgia-Polska