Aktualności

27 października 2016

3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.11.2016 do 05.12.2016 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Reg..
27 października 2016

„Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”

26 października 2016

3. Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji, program Brandenburgia-Polska

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.10.2016 do 13.01.2017 Nabór otwarty dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa III – Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji Priorytet inwestycyjny - Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętnośc..
26 października 2016

1. Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Brandenburgia-Polska

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.10.2016 do 13.01.2017 Nabór otwarty dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa I – Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego Priorytet inwestycyjny 6.c: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturow..