Dobry czas na biznes – KOM

Lepsze jutro

4.1 Gospodarka odpadami

WORK-ON 2: kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo w branży ICT