9.1 Typ: Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS – LGD Puszcza Knyszyńska

10.3 Doskonalenie zawodowe / 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów – Rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów/słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (1)

6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną / 6.1.3 A i B Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej