10.3 Rozwój samozatrudnienia w powiatach: szczycieńskim, nidzickim oraz mrągowskim

10.3 Rozwój samozatrudnienia w powiatach: olsztyńskim oraz w Olsztynie

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (II)

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (II)