Brzdąc i praca to się opłaca!

Aktywny rodzic

8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych / 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych

9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – SPAWACZ TIG -141- POTWIERDZAJ KWALIFIKACJE, CERTYFIKUJ KOMPETENCJE