2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu

8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie / 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację

1.2 Sektorowe programy B+R (9)