Aktualności

6 września 2016

2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.10.2016 do 18.11.2016 Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.04.03-IZ.00-22-00..
6 września 2016

8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie / 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 31.12.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie ..
6 września 2016

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację

5 września 2016

1.2 Sektorowe programy B+R (9)

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.10.2016 do 21.11.2016 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny R..