Zmiana na PLUS

Włączamy Lubelskie

Nowe kwalifikacje – większe możliwości

8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego / 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT