Aktywizacja osób w wieku 30 lat więcej pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (II)

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (II)