6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poddziałania / 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

3.2 Drogi / 3.2.1 Drogi wojewódzkie (1)

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław

4.3 Współpraca ponadnarodowa (4)