9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (1)

3.4 Transport kolejowy

Aktywne na rynku pracy

4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury (2)