Aktualności

17 maja 2019

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (14)

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.06.2019 do 05.07.2019 Przedmiotem naboru są projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynk..
17 maja 2019

Zacznij działać!

17 maja 2019

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach dz. 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-288/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 5/2019]

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-288/19 (nr...
17 maja 2019

3.2 Efektywność energetyczna (opolskie) / 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Południowego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla...