1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (14)

Zacznij działać!

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach dz. 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-288/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 5/2019]

3.2 Efektywność energetyczna (opolskie) / 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Południowego