2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie (6)

3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT (9)

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (3)

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu (2)