Aktualności

6 maja 2019

Inwestycja w siebie

6 maja 2019

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-281/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2019]

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-281/19...
6 maja 2019

7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie (3)

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION) wzywa do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi...
6 maja 2019

Małopolskie talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom