Inwestycja w siebie

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-281/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2019]

7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie (3)

Małopolskie talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom