4.2 Gospodarka odpadami (RPO Wielkopolskiego) / 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (2)

4.2 Gospodarka odpadami (RPO Wielkopolskiego) / 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (1)

2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (322/19)