5.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom / 5.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem (2)

5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (319/19)

Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Babice

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (9)