8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (3)

3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP / 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT (313/19)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (104)

Nowy Start w Małopolsce