Aktualności

24 kwietnia 2019

9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej / 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wielkopolski

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM Wezwanie nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17...
23 kwietnia 2019

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (137)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 7/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój...
23 kwietnia 2019

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny tryb pozakonkursowy (308/19)

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny RPO WSL 2014-2020. Nabór...
23 kwietnia 2019

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (136)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój...