9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej / 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wielkopolski

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (137)

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny tryb pozakonkursowy (308/19)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (136)