8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (103)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (102)

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/19

9.2 Usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (3)