11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT (3)

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs (4)

„Małopolskie talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Alwernia”

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (17)