Aktualności

2 kwietnia 2019

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU

1 kwietnia 2019

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (5)

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.Konkurs...
1 kwietnia 2019

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (5)

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji...
1 kwietnia 2019

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (5)

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru...