Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka

Młodzieżowe wyzwania zawodowe

Power – moja szansa!

Bezpieczna przystań