Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (V)

Dobry start – subregion ełcki

TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2

1.2 Badania celowe – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego i NCBR (1)