8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (94)

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców (2)

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców (1)

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej (4)