Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji

Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego

Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu tomaszowskiego i opoczyńskiego