Aktualności

28 grudnia 2018

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV)

28 grudnia 2018

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (4)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 28.12.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...
21 grudnia 2018

Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują

21 grudnia 2018

Dolnośląska Ekonomia Społeczna