Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV)

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (4)

Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują

Dolnośląska Ekonomia Społeczna