Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)

Poprawa sprawności fizycznej oraz z dolności do aktywności zawodowej mieszkańców powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnowa dzięki zwiększeniu świadomości zdrowotnej o kompleksowej rehabilitacji.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (IV)

3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe (1)