Aktualności

28 grudnia 2018

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)

28 grudnia 2018

Poprawa sprawności fizycznej oraz z dolności do aktywności zawodowej mieszkańców powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnowa dzięki zwiększeniu świadomości zdrowotnej o kompleksowej rehabilitacji.

28 grudnia 2018

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (IV)

28 grudnia 2018

3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.01.2019 do 04.03.2019 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, Regionalnego Progra..