3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (IV nabór)

6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne (296/18)

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa (4)

„Włączmy się do działania”