Aktualności

27 listopada 2018

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (IV nabór)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
27 listopada 2018

6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne (296/18)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – Typ 2 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Konkurs nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18 Konkurs nie...
27 listopada 2018

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa (4)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27.11.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 w ramach Poddziałania 4.3.1...
27 listopada 2018

„Włączmy się do działania”