Wracamy na rynek pracy !!!

Nowy zawód szansą na pracę

Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej II

6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę – Nr naboru RPPK.06.04.04-IZ.00-18-001/18