Aktywnie i do przodu!

3.4 Transport kolejowy (7)

11.2 Kształcenie osób dorosłych / 11.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Podgrodzie Toruńskie” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 8/2018]