Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK!

Rodzice wracają do pracy! – Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica

Szansa na powrót lub podjęcie pracy dla 32 matek dzięki utworzeniu 32 miejsc w klubach dziecięcych w Świdnicy i Jaworzynie Śląskiej

11.2 Kształcenie osób dorosłych / 11.2.1 Kształcenie osób dorosłych (2)