Aktualności

16 listopada 2018

Nowe miejsca w żłobku Chatka Puchatka – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia.

16 listopada 2018

Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław

15 listopada 2018

3. Edukacja i kwalifikacje, Program Republika Czeska – Polska

Nabór został ogłoszony przez Wspólny Sekretariat Programu Republika Czeska - Polska, Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc, Republika Czeska.
15 listopada 2018

5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym, nr naboru RPPK.05.03.00-IZ.00-18-005/18

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie...