Nowe miejsca w żłobku Chatka Puchatka – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia.

Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław

3. Edukacja i kwalifikacje, Program Republika Czeska – Polska

5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym, nr naboru RPPK.05.03.00-IZ.00-18-005/18