50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim

Proaktywni na plus

Kierunek PRACA! (1)

KARIERA OD ZERA! – program wspierania osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy