Czas na sukces! (1)

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)

Aktywni!

Pora otworzyć się na zmiany