Aktualności

7 września 2018

Przedsiębiorczość Twoją szansą – edycja 2

7 września 2018

Samodzielni – Przedsiębiorczy

7 września 2018

Firma 50+ edycja III – wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego

6 września 2018

2. Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport, program Brandenburgia – Polska

AKTUALNY data naboru wniosków od 06.09.2018 do 31.10.2018 Konkurs ogłasza Wspólny Sekretariat Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 Bischofstraße 1a D-15230 Frankfurt n. Odrą Niemcy Obowiązującymi językami programu są język niemiecki i język polski. Ogłoszenia o..