Aktualności

19 czerwca 2018

Na swoim. Program wsparcia osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych m. Gliwice

15 czerwca 2018

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (94)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zrządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020WzywaLokalne Grupy Działania, dla których jako fundusz wiodący wskazano Europejski Fundusz Społeczny,do złożenia wniosku o dofinansowanie...
15 czerwca 2018

Uwierz w siebie – to twój czas!

15 czerwca 2018

Aktywni na co dzień – wsparcie dla osób bezrobotynych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich