Aktywni przez całe życie – strategie zarządzania wiekiem w małopolskich MŚP

Realizacja programu szkoleniowo-uświadamiającego oraz badań profilaktycznych w zakresie raka jelita grubego wśród mieszkańców Małopolski

Profilaktyka raka jelita grubego – szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski

Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich