Aktualności

28 maja 2018

4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom / 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 13.07.2018 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekolog..
25 maja 2018

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (IV)

25 maja 2018

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (IV)

25 maja 2018

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (IV)