4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom / 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (2)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (IV)