9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (89)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (88)

10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT PŁN (259/18)

7.4 Edukacja / 7.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź (1)