8.2.1 Podmiotowy System Finansowania ZIT

Podmiotowy System Finansowania w Województwie Śląskim

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (IV)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (87)