Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nidzickim (VI)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (VI)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (VI)

1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje (4)