Bajkowa Dolinka (1)

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (4)

3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (5)

6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (5)